Colofon & Disclaimer

 

Tango Argentino Amsterdam

Studio en salon:
Tango Argentino – Arjan & Marianne
Grand Café Frankendael
Middenweg 116
1097BT   Amsterdam

E-mail: info@tangoalma.nl

Postadres:
Tango Argentino Amsterdam
Arjan & Marianne
Opera 79
1507 VH Zaandam
Telefoon: 075 6123700

Bedrijfsgegevens:
BTW nummer: NL 8135.58.955.B01
Kamer van Koophandel: 34370926

Ingeschreven handelsnamen:
Tango Argentino Amsterdam
Tango Amsterdam
Tango Argentino – Arjan & Marianne
Tangosalon De Plantage
Tangosalon Frankendael

Teksten:
Tango Argentino Amsterdam

Aquarellen, tekeningen en olie pastels:
© Marianne van Berlo

Beeld materiaal:
Tango Argentino Amsterdam,
tenzij anders vermeld

Deze website is ontwikkeld door:
Tango Argentino Amsterdam
in samenwerking met
Maria Teresa de Matos Matilde (ontwerp)
Hans Kip (eindredacteur Nederlandse taal)
Huib Swets (technische ondersteuning)
Ramon Haniotis (eindredacteur Spaanse taal)

Deze website is gemaakt met:
WordPress, Zign Template 42117,
Thema Moon Cat

 

 

Alle informatie op deze site (tangoalma.nl), in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video- en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, enz.), is eigendom van Tango Argentino Amsterdam, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 

Tango Argentino Amsterdam spant zich in de informatie op deze website accuraat en up-to-date te houden, maar Tango Argentino Amsterdam en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie, verkregen via deze website.

Niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tango Argentino Amsterdam.

 

AVG

Contact gegevens worden uitsluitend gebruikt voor direct contact met Tango Argentino Amsterdam, dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Marianne van Berlo – krijt